Nyheter

Koronavirus

Koronavirus

Hei alle festivaldeltakere. Håper det går fint med dere. Dagens situasjon påvirker oss alle i ulike grader, og alt er på en måte satt litt på vent.

Vi har forståelse for at dere har spørsmål til hvordan omstendighetene påvirker festivalen. Under forsøker vi etter beste evne å besvare et par av dem.

-Når vet jeg sikkert om Kadetten 2020 arrangeres eller ikke?

En endelig avgjørelse tas utelukkende av lokale eller nasjonale helsemyndigheter. Som arrangør ønsker vi å gjøre alt som står i vår makt for at dere som publikum skal få oppleve årets festival, men uten at det går på bekostning av helsefaglige retningslinjer.

-Vil billettene bli refundert dersom Kadetten 2020 ikke blir gjennomført?

Situasjonen vi nå står ovenfor omfatter en hel festivalbransje, både nasjonalt og internasjonalt. Norske festivalarrangører arbeider sammen med vår bransjeorganisasjon for å finne en felles vei videre. Refusjon av kjøpte billetter vil uansett være betinget av omstendigheter det ikke er mulig å forutse på nåværende tidspunkt. Vi ber om forståelse for at vi og bransjen vi er en del av trenger tid til å finne hensiktsmessige løsninger i denne helt spesielle situasjonen.

Vi ønsker at situasjonen snart kommer under kontroll, slik at alt blir som normalt igjen. Vi håper og tror at festivalen får gå som planlagt, og vi vil gjøre vårt beste for at festivalopplevelsen skal være trygg og god for alle. Foreløpig må vi bare være tålmodige, vaske hendene godt, og ikke minst, ta vare på hverandre. ❤