Miljø

Miljø

Alt du lurer på om festivalen legges her.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Kadetten skal jobbe systematisk med å minimere belastningen på natur og miljø, og etterstreber å bidra og oppmuntre til bærekraftig utvikling.

Som andre festivaler er vi avhengig av godt samarbeid med leverandører, underleverandører og eksterne partnere.

  • Ha et engasjert miljøteam som arbeider for den beste kildesorteringen
  • Ta vare på Kadettangen som parkområde på best mulig måte
  • Fokusere på lokal og kortreist mat