Funksjonshemming

Funksjonshemming

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Vi godtar ledsagerbevis. Området er tilrettelagt for rullestolbrukere med hellelagt trasé fra inngang til scenene. 

Det er høydeforskjell i tilknytning til scenene med gode siktlinjer. Har du spesielle behov eller er det nødvendig med hjelpemidler på området så er det bare å ta kontakt med oss på Facebook

Vi skal gjøre vårt beste for at du får en så trygg, sikker og god opplevelse som mulig.