Frivilligkontrakt Kadetten 2020

Les gjennom punktene under

Dette kan du forvente av oss:

 • Vi vil gi deg gratis adgang til Kadetten når du ikke er satt opp på vakt.
 • Vi vil gi deg beskjed om hvor og når du skal møte opp.
 • Vi vil gi deg informasjon om oppgavene du skal utføre.
 • Vi vil gi deg en kontaktperson som er ansvarlig for det området du skal jobbe med.
 • Vi legger til rette for et godt miljø, samt mat og drikke de dagene du er satt opp på vakt i tillegg til frivillig t-skjorte.

Dette forventer vi av deg:

 • At du møter opp til avtalte timer, bidrar så godt du kan og gjennomfører jobben i henhold til instruksene du får.
 • Ved sykdom, gir beskjed til din kontaktperson i god tid før du er satt opp på vakt.
 • Som frivillig er du ambassadør under hele festivalen. En av dine oppgaver er å melde fra dersom du observerer avvik, også når du ikke er satt opp på vakt.
 • Som frivillig skal du ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler før eller når du er satt opp på vakt.
 • Som frivillig bidrar du så godt du kan til et godt arbeidsmiljø.
 • Som frivillig skal du ikke gi uttalelser til pressen på vegne av festivalen.
 • Din akkreditering er personlig, og kan ikke overdras til andre.
 • Om du henter ditt festivalpass, men ikke jobber avtalte timer eller det er andre avtalebrudd og du ikke kan fremvise legeerklæring, vil du bli fakturert summen av et festivalpass i tillegg til en pålydende sum på 1100,- for administrasjonsgebyr.
 • Frivillig t-skjorten skal du kun ha på deg når du er satt opp på vakt. Du kan bruke den så mye du vil etter festivalens slutt.

Alderskrav

Du må være fylt 18 år før festivalstart. Ved spørsmål, ta kontakt med frivilligansvarlig på frivillig@kadetten.no

Bekreftelse